Eerste extra bijdrage kabinet en provincies naar regionale ontwikkelmaatschappij Oost NL

Het kabinet en de provincies bundelen hun krachten door samen 300 miljoen euro extra te investeren in het fondsvermogen van de regionale ontwikkelmaatschappijen (ROM’s). Hiermee kunnen zij nieuwe investeringen doen in innovatieve mkb-ondernemingen in sectoren als zorg, energie en voedsel. Oost NL is vandaag de eerste ROM die de extra fondsstorting (47 miljoen euro) ontvangt vanuit het kabinet en de provincies Gelderland en Overijssel.

De huidige, zware economische situatie vraagt om een aanpak die werkgelegenheid en bedrijvigheid beschermt en investeert in het verdienvermogen van de toekomst. Daarom heeft het kabinet afgelopen augustus toegezegd om 150 miljoen euro uit het steun- en herstelpakket voor economie en banen te investeren in het fondsvermogen van de ROM’s. De provincies zetten zich in om dit bedrag gelijktijdig te co-financieren.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat):
“Extra investeringen bieden perspectief voor bedrijven om uiteindelijk weer sterk als mogelijk uit deze zware crisis te komen. Goede samenwerking tussen de regio’s en het Rijk binnen de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen werpt haar vruchten af. Oost NL kent innovatieve ondernemers in de eigen regio het beste en kan ondersteuning bieden, waarna de markt het stokje over kan nemen. Het kabinet legt nu samen met de provincies Gelderland en Overijssel en ondernemers zelf alvast een eerste basis voor een duurzaam economisch herstel van Nederland in de toekomst.”

Directeur Wendy de Jong (Oost NL):
“Oost NL stimuleert ondernemers uit Oost-Nederland bij hun innovaties in de ommekeer die we als samenleving moeten en kunnen maken op het gebied van voeding, gezondheid, energie en een duurzame samenleving. Juist in deze crisistijd geeft deze kapitaalversterking ondernemers de extra ruimte om door te werken aan hun oplossingen voor deze grote maatschappelijke vraagstukken. Oost-Nederland blijft investeren in haar mkb om te vernieuwen, te ontwikkelen en duurzaam te groeien.”
 

Kansrijk Oost-Nederland

Ondernemers die vooroplopen in bijvoorbeeld de energietransitie, innovaties in de zorg of de voedingsindustrie kunnen vooral in crisistijd moeilijk financiering vinden. Oost NL is een aanjager van innovatieve technologieën in de regio Oost-Nederland door te investeren in innovatieve mkb-bedrijven. In 2020 heeft de ROM bijgedragen aan de realisatie van ruim 77 miljoen euro aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D), en zelfstandig tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in regionale bedrijven.
Naast investeren en innoveren helpt Oost NL regionale bedrijven met internationaliseren. Zo zijn er het afgelopen jaar ondanks corona tal van nieuwe bedrijfsvestigingen en -uitbreidingen geweest in de regio. Waaronder de vestiging van de Amerikaanse producent van vleesvervangers Beyond Meat in Enschede. De recente bedrijfsuitbreidingen kunnen de komende jaren leiden tot naar verwachting 1.100 nieuwe banen in Gelderland en Overijssel.

Regionale Ontwikkelmaatschappijen

Nederland telt in totaal acht ROM’s. Ze hebben de taak om te investeren in startende en innovatieve mkb-bedrijven en om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. De extra investering uit het steun- en herstelpakket is gericht op het economisch herstel na de coronacrisis en wordt gedaan op basis van het aandeel van de regio’s aan het bruto nationaal product (BNP).

 

Meer informatie

Geïnteresseerde bedrijven uit Oost-Nederland kunnen zich melden op Oost nl.