Benoeming Adviesraad Internationale Vraagstukken

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Blok van Buitenlandse Zaken mee ingestemd mr. drs.  J.C. (Hans) van Baalen voor te dragen voor benoeming tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).  De heer Van Baalen volgt prof. ir. J.J.C. Voorhoeve op. De benoeming gaat in op 1 april 2021 en geldt voor een periode van vier jaar (2021-2025).

Hans van Baalen was in de periode 2009-2019 lid van het Europees Parlement en daarin onder meer lid van de Buitenlandcommissie, lid van de subcommissie Veiligheid en Defensie en lid van de commissie voor de betrekkingen met de VS. Van 1999 tot en met 2009 was de heer Van Baalen lid van de Tweede Kamer en vervulde hij onder andere de functie van voorzitter van de vaste commissie Defensie en waarnemend voorzitter van de vaste commissie Buitenlandse Zaken.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlands beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.