Benoeming directeur De Nederlandsche Bank

Dr. S.J. (Steven) Maijoor treedt toe tot de directie van De Nederlandsche Bank. Maijoor is momenteel voorzitter van de European Securities and Markets Authority (ESMA). Hij wordt in zijn nieuwe functie als directielid verantwoordelijk voor de portefeuille Toezicht Banken. De benoeming gaat in per 1 april 2021 en geldt voor de duur van 7 jaar.

Op aanbevelen van de raad van commissarissen van DNB heeft minister Hoekstra van Financiën de heer Maijoor voorgedragen voor benoeming tot directeur DNB. Maijoor neemt de portefeuille over van Frank Elderson, die per 15 december 2020 is benoemd als lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB). Maijoor wordt binnen de DNB-directie verantwoordelijk voor onder meer het bankentoezicht (Europese banken, nationale instellingen en onsite toezicht en bancaire expertise), toezicht horizontale functies en integriteit, en juridische zaken.

Steven Maijoor (1964), voorzitter ESMA (2011 – heden), heeft een lange staat van dienst als bestuurder en voorzitter van verschillende financiële toezichtautoriteiten. Na een periode als hoogleraar bedrijfseconomie en decaan van de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht was hij van 2004 tot 2011 directeur bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten. Daarna trad hij als voorzitter toe tot het eerste bestuur van ESMA. Maijoor studeerde bedrijfseconomie in Groningen en promoveerde in Maastricht in hetzelfde vakgebied.

De raad van commissarissen van DNB heeft verzocht om een uitzondering op de WNT. De ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben, na behandeling in de ministerraad, besloten dit verzoek te honoreren vanwege de benodigde kennis en ervaring waarover Maijoor beschikt.