Benoeming procureur-generaal en plv. procureur-generaal bij de Hoge Raad

Mr. F.W. Bleichrodt wordt procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming gaat in op 1 september 2021.

De heer Bleichrodt is sinds 1 september 2013 advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Met ingang van 1 januari 2020 is hij voorzitter van de sectie strafrecht. Hij is tevens hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit.

Plaatsvervangend procureur-generaal

De ministerraad heeft daarnaast ingestemd met de benoeming van de heer mr. M.H. Wissink tot plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad met ingang van 1 mei 2021. De heer Wissink is sinds 1 januari 2010 advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij is tevens hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.