Reactie staatssecretaris Knops inzake COHO advies Raad van State

Op 11 maart heeft de Raad van State van het Koninkrijk advies uitgebracht over de rijkswet ter oprichting van het COHO. In een overleg tussen staatssecretaris Knops en de drie premiers van de Landen op 18 maart is afgesproken, zoals op grond van de wet met adviezen van de Raad van State te doen gebruikelijk is, dat het advies vertrouwelijk is en pas wordt gepubliceerd als het wetsvoorstel en de gezamenlijke reactie daarop van de vier landen naar de Tweede Kamer en de Staten worden gezonden.

Omdat het vertrouwelijke advies nu al kennelijk gelekt en breed verspreid is, hetgeen wij betreuren, heeft staatssecretaris Knops op advies van de Raad van State en in afstemming met de landen het advies en het onderliggende wetsvoorstel nu gepubliceerd. Dit gebeurt bij hoge uitzondering en vanwege de specifieke aard van consensusrijkswetgeving.