Wetsvoorstel bronbelasting dividenden ingediend

Het wetsvoorstel waarmee per 2024 een aanvullende bronbelasting op dividendstromen naar laagbelastende landen wordt ingevoerd, is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.

Met de aanvullende bronbelasting worden dividenduitkeringen naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast. De maatregelen gaan gelden voor dividendstromen naar landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en landen die op de Europese lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden staan.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën: “Nederland heeft deze kabinetsperiode een grote ommezwaai gemaakt als het gaat om de aanpak van belastingontwijking. De bronbelasting op renten en royalty’s is één van deze belangrijkste maatregelen. Deze bronbelasting gaat ook gelden voor dividenden. Geldstromen die via of vanuit ons land naar een ander land lopen waar ze niet worden belast, worden dit hiermee wel. Nu is het zaak hierover internationaal nog betere afspraken te maken, zodat belasting niet alsnog via andere landen kan worden ontweken. Nederland kan hier de komende jaren een leidende rol pakken.”

De bronbelasting is een aanvulling op de bronbelasting op renten en royalty’s die per 1 januari 2021 in werking is getreden. Het wetsvoorstel wat nu naar de Kamer is gestuurd, is op dezelfde manier vormgegeven. De maatregel gaat per 2024 in zodat de Belastingdienst voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden.

Met de maatregelen wordt heel gericht een geldstroom naar laagbelastende landen aangepakt. DNB heeft dit bedrag in 2018 ingeschat op 37 miljard euro. Het kabinet verwacht dat er met dit wetsvoorstel geen dividendstromen meer van Nederland naar landen met een laag belastingtarief zullen lopen. Er is daarom geen opbrengst geraamd.

Monitoring

De inkomensstromen vanuit Nederland naar laagbelastende landen wordt jaarlijks gemonitord. In 2023 kan op basis hiervan een eerste effectmeting van de bronbelasting op renten en royalty’s worden gedaan.

De bronbelasting is een van de vele verschillende maatregelen die dit kabinet heeft genomen tegen belastingontwijking. U kunt een compleet overzicht hier lezen