Benoeming voorzitter commissie Nationaal Groeifonds

Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem is benoemd als voorzitter van de onafhankelijke commissie van het Nationaal Groeifonds. Conform afspraak heeft de commissie de voorzitter uit haar midden voorgedragen. Minister Van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat en minister Hoekstra van Financiën hebben deze voordracht overgenomen en hebben Dijsselbloem benoemd.

De onafhankelijke commissie van het Nationaal Groeifonds beoordeelt investeringsvoorstellen en adviseert het kabinet hierover. In de komende 5 jaar is vanuit het Groeifonds 20 miljard euro beschikbaar om te investeren in projecten die bijdragen aan structurele economische groei. 

Jeroen Dijsselbloem (1966) was tot 26 oktober 2017 minister van Financiën. In die periode was hij ook voorzitter van de Eurogroep. Daarvoor was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Dijsselbloem is nu voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Wageningen University &Research en voorzitter van de (European) High Level Group op het gebied van ‘Financing the transition to a sustainable economy’. Ook is hij lid van het toezichtsorgaan van het Centraal Planbureau.