Benoeming inspecteur-generaal SZW

Drs. R.G. (Rits Gemme) de Boer wordt inspecteur-generaal bij de Inspectie SZW bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2021.

De Boer werkt sinds 2007 bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerst bij directies voor inkomensverzekeringen, participatie en re-integratie en sinds medio 2015 bij de toezichthouder, de Inspectie SZW. Daar is hij directeur APS (analyse, programmering en strategie) en plv inspecteur-generaal. Sinds 2016 heeft hij bij de inspectie achtereenvolgens tevens de directie Opsporing, de directie Toezicht en de directie Mensen en Middelen waargenomen. Eerder werkte hij bij het ministerie van Financiën en de Inter-American Development Bank in Washington D.C.

Rits de Boer heeft algemene economie en bedrijfseconomie gestudeerd in Groningen, Poitiers en Parijs.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.