Nieuwe Chief Nursing Officer ministerie van VWS

Per 1 mei 2021 wordt prof. dr. Evelyn Finnema benoemd als nieuwe Chief Nursing Officer (CNO) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Evelyn Finnema heeft na haar verpleegkundeopleiding meerdere jaren gewerkt als verpleegkundige in diverse velden van de gezondheidszorg in combinatie met functies in verpleegkundig onderwijs, beleid, management en onderzoek en loopt nog steeds regelmatig een dienst mee om in verbinding te blijven met haar collega’s die de directe patiëntenzorg verlenen. Momenteel is zij hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ze volgt prof. dr. Bianca Buurman op die, gedurende het afgelopen turbulente jaar, met grote betrokkenheid de rol van CNO heeft vervuld en onlangs is gekozen als voorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Vanuit haar expertise adviseert de CNO de bewindslieden van VWS gevraagd en ongevraagd over de positie van verpleegkundigen en verzorgenden. Evelyn Finnema ziet als toekomstig CNO een aantal actuele complexe vragen.

‘De werkdruk is hoog en er is een oplopend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen. De beroepsgroep betreft ongeveer 400.000 zorgprofessionals variërend van verzorgenden tot verpleegkundig specialisten. Ondanks dat hun werk divers is, zijn ze met elkaar verbonden door een gezamenlijke professionele identiteit en zijn de vraagstukken vergelijkbaar.’

Deze ‘eenheid binnen verscheidenheid’ wil Finnema graag als uitgangspunt benutten in haar rol als CNO de komende jaren. Verder hecht zij veel waarde aan een nauwe verbinding met de beroepsgroep.

Evelyn Finnema combineert de CNO-functie met het hoogleraarschap en haar functie van lector binnen de Academie voor Verpleegkunde aan de Hanzehogeschool Groningen en de Academie voor Gezondheidszorg aan NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Tevens is ze bijzonder lid van de verpleegkundige adviesraad (VAR) en het verpleegkundig platform van het UMCG. Professionele ontwikkeling is een van haar centrale thema’s, waar ze veel belang aan hecht.

Evelyn Finnema is bereikbaar op haar e-mailadres: e.j.finnema@umcg.nl