Dialoog slavernijverleden

In de maand mei organiseert het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden dialogen over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving. Zit deze geschiedenis de toekomst van velen niet in de weg? Hoe kijken we naar dit verleden?

De dialogen worden breed uitgezet binnen de Nederlandse samenleving: via interactieve live-cast uitzendingen vanuit Pakhuis de Zwijger, gesprekstafels binnen diverse maatschappelijke sectoren en het Caribische deel van het Koninkrijk. Scholen krijgen ook een eigen dialoogprogramma.

Dagmar Oudshoorn (voorzitter Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden): "Gebeurtenissen uit het verleden hebben impact op het heden. De impact van slavernij lijkt de toekomst van velen nog steeds in de weg te zitten. Het is tijd om hier een open gesprek over te hebben. Hoe kijken we eigenlijk naar ons gedeeld verleden?"

Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

De dialogen vinden plaats in opdracht van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Dit onafhankelijk adviescollege is in juli 2020 ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het college heeft als taak het organiseren van een maatschappelijke dialoog over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Hieruit moet een rapport van bevindingen en aanbevelingen volgen. Dit rapport verschijnt na de dialogen op 1 juli 2021.

Het adviescollege laat de dialogen plaatsvinden binnen het bestaande maatschappelijke discours en deze zijn in de eerste plaats bedoeld om ervaringen, zienswijzen en adviezen op te halen. De dialogen zijn gericht op verbinding en op een bredere erkenning en inbedding van dit gedeelde verleden.

Naast het opzetten van de dialoog is het adviescollege ook gevraagd om de vraag te beantwoorden of slavernij als misdaad tegen de menselijkheid moet worden gezien en een advies te geven rondom erkenning en herdenking m.b.t. het slavernijverleden (motie Nicolaï). Hiervoor wint het adviescollege onder meer advies in bij wetenschappers.

Leden

Het college werkt onafhankelijk en wordt onbezoldigd voorgezeten door Dagmar Oudshoorn (directeur Amnesty International Nederland). Andere leden van het college zijn Edgar Davids, Lilian Gonçalves-Ho Kang You, Hannie Kool-Blokland, Glenn de Randamie (Typhoon) en Ruben Severina.