Benoeming 4 plaatsvervangende leden van het College voor de Rechten van de Mens

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van 4 nieuwe plaatsvervangende leden van het College voor de Rechten van de Mens voor de duur van 6 jaar. Het betreft mevrouw mr. Ramona Grimbergen, mevrouw mr. dr. Brenda Frederiks, mevrouw mr. dr. Karin de Vries en mevrouw mr. dr. Galina Cornelisse.

In de afgelopen maanden is een aantal vacatures ontstaan voor plaatsvervangende Collegeleden door het aflopen van de benoemingstermijn en veranderingen in de beschikbaarheid van enkele andere plaatsvervangende leden.

Het College voor de Rechten van de Mens is de onafhankelijke toezichthouder op de mensenrechten in Nederland. Het College heeft de taak om mensenrechten te beschermen, te belichten en te bevorderen door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Ook heeft het College de wettelijke bevoegdheid om toe te zien op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en oordeelt het in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd.