Nieuwe werkwijze IMG

Het onafhankelijk Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) handelt de schademeldingen af die het gevolg zijn van de aardbevingen door gaswinning in Groningen. Om de schadeafhandeling snel en rechtvaardig te kunnen doen, past het IMG zijn werkwijze op een aantal punten aan. Op de website van het IMG staat meer informatie over de veranderingen in werkwijze en wat dat betekent voor gedupeerden in Groningen. 

Het IMG is onafhankelijk en bepaalt daarom zelf zijn werkwijze.