Duitsland, Frankrijk, Nederland: ‘alle fusies en overnames digitale poortwachters beoordelen’

In een gezamenlijk gepubliceerd voorstel pleiten de Duitse minister Peter Altmaier (Economie en Energie), de Franse minister Bruno Le Maire (Economie en Financiën) en staatssecretaris Cédric O (Digitalisering), en de Nederlandse staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) er vandaag voor dat álle fusies en overnames door grote digitale platforms met een poortwachterspositie kunnen worden beoordeeld door een EU-toezichthouder.

Vergroot afbeelding Europese Unie
Beeld: ©EZK / EZK

Met de Digital Markets Act (DMA) stelt de EU voor om toezicht en maatregelen te introduceren voor deze poortwachters, waar ondernemers en consumenten nauwelijks omheen kunnen. Zoals de verplichting om data te delen, interoperabiliteit mogelijk te maken of het verbod op het bevoordelen van eigen producten of diensten in rangordes. Het vandaag verschenen non-paper van de drie landen, is een voorstel om deze wetgeving aan te vullen.

Het gaat als eerste om de mogelijkheid om in aanvulling op de algemene verplichtingen in de DMA extra in te kunnen grijpen met maatregelen die alleen voor specifieke poortwachters gelden. Om te voorkomen dat poortwachters innovatieve startups blijven opkopen en daarmee toekomstige concurrenten uitschakelen, is het daarnaast van groot belang dat álle fusies en overnames door poortwachters door een EU-toezichthouder worden beoordeeld. De drie lidstaten benadrukken ook het belang van toezicht op EU-niveau door de Europese Commissie, maar zien ook een rol voor nationale toezichthouders om te signaleren en ondersteunen. Immers, in de praktijk kloppen bedrijven vaker daar aan.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Het is positief dat het EU-voorstel met duidelijke verboden en verplichtingen de juiste kaders stelt aan grote digitale platforms van buiten én binnen de EU. Wel is in aanvulling daarop maatwerk noodzakelijk, zodat we doelen daadwerkelijk bereiken en op snelle veranderingen kunnen inspringen. De effectiviteit zit in de combinatie van maatregelen voor alle poortwachters én een flexibele aanpak per geval door gericht in te grijpen bij de allergrootste spelers. Daarbij hoort ook onze inzet om te voorkomen dat zij aan de lopende band innovatieve startups opkopen. Daarom willen we dat álle fusies en overnames door poortwachters door de toezichthouder worden beoordeeld.”

Donderdag 27 mei spreken de betrokken EU-bewindspersonen in Brussel over dit onderwerp in de Raad voor Concurrentievermogen. De Europese Commissie presenteerde afgelopen december haar plannen voor de DMA. Deze bevatten bijvoorbeeld duidelijke verboden en verplichtingen voor digitale platforms met een poortwachterspositie. Ondernemers die voor het aanbieden van hun producten hiervan afhankelijk zijn, worden zo beter beschermd. Ook kunnen innovatieve start- en scale-ups beter met de grote platforms concurreren.