Start subsidies woningverbetering voor aardbevingsgebied Groningen

Vanaf 1 juni kunnen de eerste eigenaren waarvan de woning of een ander gebouw opgenomen is in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) subsidie aanvragen voor verduurzaming en verbetering van hun woning of gebouw.

Minister Kajsa Ollongren: “Het is goed dat de eerste eigenaren, zoals toegezegd, vanaf vandaag subsidie kunnen aanvragen voor verduurzaming en verbetering van hun huizen en gebouwen. Hiermee lossen we een afspraak in die we op 6 november 2020 maakten met betrokken gemeenten en de provincie Groningen”. 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) gaat deze subsidies uitvoeren. Meer informatie over de subsidies en het aanvragen is te vinden op www.snn.nl/vvg

Het gaat om een subsidie van maximaal 17.000 euro die eigenaren bijvoorbeeld kunnen besteden aan onderhoud, een uitbouw of zonnepanelen. De voorwaarden zijn eenvoudig. Eigenaren kunnen met een begroting of offertes een voorschot aanvragen bij SNN. SNN neemt de aanvragen dan binnen acht weken in behandeling.  De eigenaar moet de maatregelen vervolgens binnen drie jaar treffen.

Beoordeling met nieuwe inzichten

De subsidie is bedoeld voor eigenaren van gebouwen in het versterkingsprogramma die over het algemeen nog geen beoordeling hebben gehad. Eigenaren die al een versterkingsadvies hebben en kiezen voor een nieuwe beoordeling op basis van de nieuwe inzichten komen ook voor deze subsidie in aanmerking. Zij kunnen de subsidies aanvragen als ze een besluit van NCG hebben om hun gebouw opnieuw te laten beoordelen. Aanvullend komt er dan voor deze eigenaren ook een vrij besteedbaar bedrag van 13.000 euro beschikbaar.

Geselecteerd voor maatwerk

Eigenaren die door hun gemeente geselecteerd zijn voor maatwerk komen ook in aanmerking voor de subsidie van 17.000 euro en een vrij besteedbaar bedrag van 13.000 euro. Hiermee overbruggen de gemeenten de verschillen die in straten en buurten ontstaan tussen eigenaren die al een versterkingsadvies hebben en zij die nog geen beoordeling hebben gehad. Eigenaren van deze gebouwen kunnen de subsidie vanaf het najaar aanvragen. Deze subsidie komt uit budget van de betrokken gemeenten. Hiervoor wordt een aparte subsidieregeling uitgewerkt die gemeenteraden nog moeten vaststellen

Tegemoetkoming

De subsidieregeling is een resultaat van de afspraken die de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Midden Groningen en Oldambt, de provincie Groningen en de rijksoverheid op 6 november 2020 maakten. Als gevolg van de daling en uiteindelijk het stopzetten van de gaswinning neemt het risico op (zware) aardbevingen af en is de verwachting dat er minder woningen versterkt hoeven te worden en zijn de versterkingsmaatregelen die nog toegepast moeten worden minder zwaar. Daarmee komt de versterkingsoperatie in een andere fase.

Met de subsidies willen de partijen daarom eigenaren in het aardbevingsgebied tegemoetkomen voor het lange wachten op de opname en beoordeling van hun gebouw. Daardoor hebben eigenaren onderhoud of investeringen aan hun gebouw misschien uitgesteld. Op basis van deze subsidieregeling kunnen eigenaren in de versterkingsopgave een bedrag krijgen om hun woning te verduurzamen en verbeteren.

Subsidie voor woningen buiten versterkingsprogramma

De partijen hebben op 6 november ook afspraken gemaakt over een subsidie voor particuliere eigenaren in het aardbevingsgebied waarvan de woning niet opgenomen is in het versterkingsprogramma van NCG. Deze subsidie van maximaal 10.000 euro kan vanaf 1 juli aangevraagd worden bij SNN. De regeling geldt voor woningen in hetzelfde gebied als waar de waardedalingsregeling van Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt, aangevuld met de postcodes 9679, 9681 en 9682 in de gemeente Oldambt.

Vergoedingenoverzicht

Om eigenaren van gebouwen in Groningen inzicht te geven in de subsidies die de partijen op 6 november hebben afgesproken, heeft NCG een schema gemaakt. In het schema is te zien welke eigenaren van welke subsidie gebruik kunnen maken en wanneer deze subsidies ingaan.