Pilotprogramma VOI publiceert 3 eindrapporten

Vandaag zijn de eindrapporten van de eerste drie pilotthema’s 'duale trajecten', 'brede intake en PIP' en 'vrouwelijke nareizigers' gepubliceerd.

Gemeenten staan voor veel keuzes bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Gemeenten experimenteren sinds 2019 op 6 verschillende thema’s in het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering.

De verschillende aanpakken van de pilots werden geëvalueerd. Uit het onderzoek naar de integratie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten kwam naar voren dat empowerment een cruciale stap is om vrouwelijke inburgeraars richting arbeidsparticipatie te helpen en hun taalvaardigheden te verbeteren.

In de procesevaluatie van de brede intake werd duidelijk dat de doorlooptijden van de afname van de brede intake tot het vaststellen van het Plan inbugering en participatie (PIP) sterk verschilt tussen de pilotgemeenten. In vrijwel alle gevallen werd de termijn van 10 weken om de startpositie van de inburgeraar te bepalen, gehaald.  

In de pilots duale trajecten bleek dat er niet één beste aanpak bestaat voor een combinatie van het leren van taal en het opdoen van werkervaring. Een geïntegreerd aanbod heeft een positief effect op de inburgering. Daarbij is de taalcursus inhoudelijk afgestemd op de activiteiten van het participatieonderdeel en heeft de inburgeraar een participatieplek in een talige omgeving waar Nederlands op de werkvloer wordt gesproken.

Lees de volledige rapporten 

Deze zomer worden de onderzoeksrapporten van de drie andere pilotthema’s Z-route, B1-route en ontzorgen afgerond. Naar verwachting worden de rapporten medio september 2021 gepubliceerd.