Benoeming advocaat-generaal Hoge Raad

Mr. S.D. Lindenbergh wordt advocaat-generaal in de sectie civiel recht van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming gaat in op 1 november 2021.

De heer Lindenbergh (1964) is op dit moment hoogleraar privaatrecht aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Hij heeft een grote staat van dienst als wetenschapper. 

In de rechterlijke macht heeft mr. Lindenbergh ervaring opgedaan als raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland en in de rechtbank Den Haag. 

De heer Lindenbergh was lid van het Adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten. Van 2013 tot 2020 was hij lid - en vanaf 2015 plaatsvervangend voorzitter - van de Commissie bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.