Ophokplicht deels ingetrokken

Vanaf vannacht, zaterdag 19 juni om 00:00, wordt de afscherm- en ophokplicht in vijf van de 20 regio’s in Nederland ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de pluimveesector meegedeeld. Voor de overige regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.

Minister Schouten: “Dit jaar hebben we te maken met een bijzonder vogelgriepseizoen, dat al lange tijd aanhoudt. Tegelijkertijd zien we regionale verschillen ontstaan, terwijl de landelijke ophokplicht nog altijd van kracht is. Daarom bekijken we steeds wat er mogelijk is. Na zorgvuldige afweging zijn we tot de conclusie gekomen dat de ophokplicht in enkele regio’s opgeheven kan worden. De komende periode zullen we telkens bekijken of er meer regio’s zijn waar de kippen weer naar buiten kunnen.” 

De landelijke afscherm- en ophokplicht is sinds 22 oktober 2020 van kracht. Nog niet eerder gold de ophokplicht een dergelijk lange, aaneengesloten, periode. Met het oog op het welzijn van pluimvee dat doorgaans naar buiten kan en de financiële situatie van vrije uitloop sector is gekeken naar wat er mogelijk en verantwoord is op basis van bepaalde criteria. 

Regionale afbouw

Om te beoordelen of de afscherm- en ophokplicht per regio afgebouwd kan worden, kijkt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar verschillende criteria. Op dit moment komen alleen regio’s in aanmerking waar vanaf april 2021 geen uitbraak van HPAI onder gehouden pluimvee is geweest, én geen besmette dode wilde vogels zijn gevonden. Daarnaast komen alleen regio’s in aanmerking voor opheffing die, op basis van de informatie die bekend is uit eerdere vogelgriepseizoenen, een kleine kans hadden dat er een pluimveebedrijf besmet zou raken. Tot slot wordt ook de pluimveedichtheid van een gebied meegewogen. Op basis van deze afwegingen kan de ophok- en afschermplicht op dit moment in vijf regio’s worden opgeheven. Op deze pagina van RVO staat om welke regio’s het precies gaat, agrariërs kunnen hier hun postcode invoeren om te zien onder welke regio zij vallen.

In de vijf regio’s waar de afscherm- en ophokplicht wordt opgeheven bevinden zich ongeveer 81 bedrijven met een uitloop. Op deze bedrijven kunnen de kippen weer naar buiten. 

De ophok- en afschermplicht blijft in de andere regio’s nog in stand. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijft de situatie volgen en ontvangt ook de komende periode wekelijks een risicobeoordeling van de deskundigengroep. Hierbij bekijkt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op basis van de beschikbare informatie en criteria of het verantwoord is om de ophokplicht ook in andere regio’s op te heffen.