Leven lang ontwikkelen per 2022 een STAP dichterbij

Het kabinet wil niet alleen dat iedereen de regie over zijn eigen loopbaan en ontwikkeling kan nemen, maar ook dat de mogelijkheden daartoe binnen handbereik zijn. Per 2022 is dat voor iedereen die zich tijdig meldt, ouder is dan 18 jaar en een band met de Nederlandse arbeidsmarkt mogelijk, schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer.

Jezelf blijven uitdagen en ontwikkelen. Leven lang ontwikkelen, zoals het formeel heet, is niet alleen verstandig, maar ook leuk. Zo leer je bij gedurende je loopbaan en blijf je flexibel op de arbeidsmarkt. Iets waarvan we het belang zeker tijdens het afgelopen jaar door de coronacrisis extra hebben zien toenemen. 
Met de Subsidieregeling STAP-budget die per 2022 wordt ingevoerd is leven lang ontwikkelen voor iedereen die zich tijdig meldt een stap dichterbij. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan straks subsidie aanvragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Tot 2025 is er € 200 miljoen beschikbaar, voor zo’n 200.000 tot 300.000 mensen. Vanaf 2025 is er structureel budget. Mensen die aanspraak willen maken, kunnen tot € 1.000,- aanvragen

Vervanging fiscale aftrek scholingsuitgaven
Subsidieregeling STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. De komende maanden wordt door uitvoerders UWV en DUO nog hard gewerkt om de systemen gereed te krijgen om in 2022 te starten met de uitvoering. Na overleg tussen SZW, OCW en uitvoerders UWV en DUO is de conclusie dat het haalbaar is om de fiscale scholingsaftrek vanaf 2022 te vervangen door het STAP-budget. Voor 2 juli moet de Tweede Kamer besluiten in te stemmen met de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Als dat gebeurt, kan het budget per 1 maart 2022 worden aangevraagd. De eerste opleidingen met financiering van een STAP-budget kunnen starten op 29 maart 2022. Tot die tijd is er voor iedereen die wil investeren in de eigen ontwikkeling nog de mogelijkheid om met behulp van financiering vanuit NL leert door met inzet van scholing een scholingsactiviteit te volgen.