Voordracht herbenoeming Nederlandse rechter in het EU-Gerecht

Op 31 augustus 2022 verstrijkt de ambtstermijn van de Nederlandse rechters in het Gerecht van de Europese Unie. Het verzoek is aan Nederland om vóór 1 november 2021 kandidaten voor te dragen bij het secretariaat van de Raad van de Europese Unie, die met ingang van 1 september 2022 worden benoemd als rechter in het Gerecht.

De ministerraad heeft besloten de heer mr. M. van der Woude voor te dragen voor herbenoeming in het Gerecht. Ten aanzien van de tweede Nederlandse kandidaat heeft de ministerraad besloten deze kandidaat te kiezen via een openbare sollicitatieprocedure. Een beoordeling van de sollicitaties door een externe aanbevelingscommissie vormt onderdeel van deze procedure. De verwachting is dat deze procedure na de zomer zal plaatsvinden.