Belastingdienst biedt snel helderheid over aangifte

Bijna iedereen die aangifte inkomstenbelasting deed over 2020 heeft al bericht gekregen van de Belastingdienst. Zo hebben mensen snel duidelijkheid over een te betalen of terug te ontvangen bedrag. Wie vóór 8 april aangifte deed, kreeg sowieso vóór 1 juli bericht. Maar door een vlotte verwerking is het ook gelukt om bijna alle mensen die daarna aangifte deden een aanslag te sturen. Deze aangifteperiode kwamen er bijna 10 miljoen aangiften binnen. Daarvan heeft de Belastingdienst vóór 1 juli 98 procent beantwoord met een bericht. Vaak was dat direct de definitieve aanslag.

De Belastingdienst belooft iedereen die vóór 1 april aangifte doet, vóór 1 juli een bericht te sturen. Dit jaar eindigde die garantietermijn op 8 april, vanwege een technisch probleem in de eerste week van de aangifteperiode. De aangifteperiode eindigde ook een week later, op 8 mei.

Niet alleen de mensen die vóór 8 april aangifte hebben gedaan kregen vóór 1 juli bericht. Vrijwel alle mensen die tot 8 mei aangifte deden hebben al een reactie gekregen van de Belastingdienst.

Tot 8 mei ontving de Belastingdienst 9,8 miljoen aangiften, een record voor een aangifteperiode. Direct na binnenkomst start de verwerking van de aangiften. Die snelheid heeft ervoor gezorgd dat al 98 procent van de aangiften heeft geleid tot een bericht aan degene die aangifte heeft gedaan.

Direct een definitieve aanslag

De Belastingdienst stuurde in veruit de meeste gevallen (87 procent) direct een definitieve aanslag. De overige 13 procent ontving ofwel een voorlopige aanslag, gebaseerd op de ingediende aangifte en met de boodschap dat de nog op te leggen definitieve aanslag kan afwijken, ofwel een brief dat er nog meer informatie nodig is.

Heleen Bisschoff-Moonen, verantwoordelijk voor de aangiftecampagne: “Wij vinden het belangrijk om mensen zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over hun aangifte. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Daarom spant de Belastingdienst zich dan ook in om die helderheid snel te bieden.”

Lopende band

Nadat mensen op de verzendknop hebben gedrukt, komen de aangiften binnen bij het data center van de Belastingdienst in Apeldoorn. Direct na binnenkomst start een ‘lopende band’ met een aantal haltes en controlemomenten. Zo wordt onder meer nagegaan of de gegevens compleet en consistent zijn. Ook wordt zorgvuldig gecontroleerd of de ingevulde gegevens bij een bepaald onderwerp hetzelfde zijn als de daarvoor geldende fiscale regels. Als dat laatste niet het geval is, wordt zo’n aangifte later onderzocht.