Opheffen inreisverbod voor ingezetenen uit Oekraïne en ingaan inreisverbod voor ingezetenen uit Thailand en Rwanda

Het kabinet heeft besloten dat het inreisverbod naar Nederland voor reizigers met bestendig verblijf in Oekraïne per 22 juli 2021 wordt opgeheven. Het aantal besmettingen in Oekraïne ligt onder de door de EU vastgestelde drempelwaarde. Ook is de trend ten aanzien van het aantal nieuwe besmettingen gedaald. In dat verband is deze maatregel opgeheven. Hiermee zal ook de testverplichting voor reizigers uit Oekraïne komen te vervallen.

In Nederland zal het inreisverbod voor reizigers met bestendig verblijf in Thailand en Rwanda vanaf 22 juli 2021 (00:01 uur) weer ingaan. Dit besluit is genomen op basis van een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in de betreffende landen en de daar geldende maatregelen. Er is onder andere gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat aantal moet lager zijn dan 75 per 100.000 inwoners over een periode van 14 dagen. Ook is gekeken naar de algehele reactie op COVID-19 in de betreffende landen. Hierin worden onder andere het aantal uitgevoerde coronatests, bron- en contactopsporing en beheersmaatregelen meegenomen. Gezondheidsorganisaties zoals het ECDC, de WHO en RIVM leveren daarvoor de benodigde informatie. Naast het inreisverbod, zal per 24 juli de testverplichting van kracht worden voor reizigers uit Thailand en Rwanda. Reizigers met een geldig vaccinatiebewijs zijn uitgezonderd van de testverplichting.

Voor alle niet essentiële reizen van personen vanuit overige derde landen (andere landen dan het EU+ gebied) naar Europa blijft de huidige inreisbeperking van kracht met als doel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die geen bestendig verblijf hebben in een bovengenoemd land of gebied op de veilige lijst én niet onder de hieronder genoemde uitzonderingsposities vallen, Nederland niet binnenkomen.