Speciaal gezant gaat zorg Suriname adviseren

Als speciaal gezant wordt dr. Marc Sprenger opnieuw uitgezonden naar Suriname om ter plaatse te adviseren over de acute coronazorg in nauwe samenwerking met het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast zal Sprenger ter plaatse adviseren over de vaccinatieoperatie en de instelling van een Preventie Autoriteit. Eind juli zal hij voor maximaal 3 maanden vertrekken naar Suriname op speciaal verzoek van de Surinaamse president Santokhi. De missie wordt uitgevoerd vanuit het Nederlands-Surinaamse samenwerkingsprogramma Makandra. 

Het adviestraject van Sprenger zal uit drie delen bestaan. Ten eerste dient het advies van Sprenger om covidpatiënten beter zorg te kunnen bieden en om de samenwerking tussen ziekenhuizen en de distributie van genees- en hulpmiddelen te verbeteren.

Daarnaast dient het advies van Sprenger om de vaccinatiegraad in Suriname te verhogen om de druk op de zorg te verlagen. Hiertoe zal hij de informatieverstrekking over vaccinaties verbeteren, het plan ondersteunen om bewoners in het binnenland van Suriname te vaccineren en de vaccinbehoefte analyseren en levering van vaccins stimuleren.  

Het derde onderdeel van de missie bestaat uit advisering over het ontwikkelingstraject om te komen tot een Surinaamse Preventie Autoriteit. Hiervoor zal hij in kaart brengen wat er nodig is om deze Preventie Autoriteit tot stand te laten komen en voorstellen doen voor verbetering van bijvoorbeeld het Outbreak Management Team, de microbiologische laboratoria en samenwerking met het Nederlandse RIVM. 

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “We moeten het coronavirus ook over grenzen heen bestrijden. Daarom staan we graag andere landen bij om uitbraken van het virus in te dammen. Dit doen we door medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en vaccins te doneren, maar ook door onze kennis en ervaring internationaal te delen.”

Eerdere missie

In juni had Marc Sprenger als speciaal gezant de leiding over een missie om de medische noodsituatie in Suriname door corona te bestrijden.  De missie bestond uit de inzet van een medisch team en een donatie van vaccins, medische zuurstof en persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Sprenger is van huis uit arts-microbioloog en epidemioloog en heeft gewerkt als directeur-generaal van het RIVM, directeur van het European Centre for Disease Prevention and Control en bij de WHO in Geneve. Hij hield zich recentelijk ook bezig met de bestrijding van het coronavirus in het Caribische deel van het Koninkrijk.