Afghanistan in beeld: Nederland zet zich dag en nacht in voor evacuatie

Nederland zet alles op alles om samen met bondgenoten evacuaties in goede banen te leiden. Het ambassadeteam ter plaatse maakte een serie foto’s van de omstandigheden in Kabul.

De situatie van dichtbij

Caecilia Wijgers, Nederlandse ambassadeur in Afghanistan is op het vliegveld in Kabul. “De situatie is erg gespannen,” vertelt ze. “En die spanning neemt ook elke dag toe. We werken hier 24/7. De dagen en nachten zijn erg onvoorspelbaar. Soms komen mensen in grote groepen binnen en soms in kleine clubjes – en we doen er alles aan om iedereen tijdig binnen te halen. We werken hierbij goed samen met andere landen.”

Opvang van Afghaanse evacuees in Zoutkamp

Afghaanse evacuees zijn sinds 20 augustus opgevangen op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp. In de noodopvanglocatie wordt door verschillende ketenpartners hard gewerkt om te zorgen dat evacués een goede en veilige plek hebben om te verblijven.

Opvang van Afghaanse evacuees in Zoutkamp

We zijn hier in de kazerne Marnewaard in Zoutkamp waar Afghaanse evacuees opgevangen worden. Het zijn allemaal mensen die uit Kabul geëvacueerd zijn. En het gaat om journalisten, om tolken, om mensen die voor de ambassade gewerkt hebben. Bij aankomst was het natuurlijk zaak om eerst te zorgen dat mensen hier een plek kregen om te verblijven.

We weten niet precies hoe lang mensen hier gaan blijven.
Dat hangt van verschillende factoren af. Als eerste hebben we natuurlijk de quarantaineperiode. Daar staat tien dagen voor. En ondertussen wordt er heel erg gekeken wie er precies op de locatie zijn. En dat doen we samen met de IND en de KMar. De IND doet een voorregistratie. En de Koninklijke Marechaussee zorgt dat de identificatie en registratie verder goed verloopt.

Uit de gesprekken die er met de verschillende organisaties zijn wordt duidelijk wat er voor de verschillende mensen verder moet gebeuren.
Wat we hier neerzetten is natuurlijk een uniek iets. Binnen no time, echt in een paar dagen, is de locatie omgetoverd in een opvanglocatie.

Er wordt ook enorm samengewerkt tussen alle verschillende partijen. Vanuit het COA met de IND, met de Koninklijke Marechaussee. Maar ook met VluchtelingenWerk, het Rode Kruis, Nidos, de stichting die de voogdij doet voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De GGD speelt natuurlijk een cruciale rol met coronatesten en straks ook met tbc-controles. Onze medische dienst, de GZA, is aanwezig.

Ja, het was een enorme toer om iedereen hier te krijgen en om alles goed op elkaar af te stemmen. En dat moet natuurlijk nog fine getuned worden. 
Maar de samenwerking is al hartstikke mooi. De Afghaanse mensen helpen ons waar het kan en zijn heel vriendelijk en heel meewerkend. Dus het is echt een samengaan van alle partijen, alle betrokkenen om hier iets neer te zetten dat mensen op dit moment een goede plek hebben en een veilige plek hebben om te verblijven.

Identificatie en registratie van de asielzoekers in Zoutkamp door de Koninklijke Marechaussee

Identificatie en registratie van de asielzoekers in Zoutkamp door de Koninklijke Marechaussee

De mensen, als ze hier aankomen, dan worden ze als eerste geregistreerd door de IND.
Dat is een soort voorregistratie.
Dat ze weten wie zich hier bevindt.
En vervolgens worden ze naar ons overgebracht, naar de Marechaussee waar het I&R-proces gaat volgen.
I&R-proces is de identificatie en registratie van de asielzoekers.

Wij doen er ongeveer 30, 25 tot 35 op een dag. 
Dus een gemiddelde van 30.
En het I&R-proces is belangrijk voor de asielzoeker om een vreemdelingennummer te genereren.
En dat alle bevraagde systemen bevraagd zijn die we kunnen bevragen,
zodat we weten eigenlijk met wie we te maken hebben.
En dat heeft ook natuurlijk weer te maken met de veiligheid.

Kijk, de mensen die een Nederlands paspoort hebben, die in ieder geval bekend zijn die hoeven dus niet meer een vreemdelingennummer aan te vragen.
Dus die zijn bekend.
Maar uiteraard gaan we die nog wel door het systeem heen halen zodat we weten met wie we te maken hebben.
De gezinsleden zijn wat dat betreft niet altijd bekend.
Dus die moeten asiel aanvragen.
Dus dat proces is eigenlijk precies hetzelfde als iemand die zich regulier hier aanvraagt of normaal gesproken in Ter Apel, die regulier instroomt als asielzoeker.
Dus dat proces gaan wij ook zo aanlopen.

De noodopvang is denk ik heel mooi geregeld.
Ik denk dat wij hier in Zoutkamp, even sprekende over Zoutkamp, dat we met de ketenpartners COA, IND, GZA, er zijn natuurlijk heel veel ketenpartners en de Marechaussee heel goed vanaf het begin hebben samengewerkt.
En een product hebben neergezet binnen twee dagen wat gewoon hartstikke goed is.
Wat loopt.
En als je de contacten hebt met elkaar dan kun je elkaar snel vinden en dan loopt het proces ook soepel.