Minister Grapperhaus tekent verdragen met VAE over aanpak criminaliteit

Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) voeren de strijd tegen internationaal georganiseerde criminaliteit op. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en de minister van Justitie van de VAE, Zijne Excellentie Sultan Saeed al Badi hebben vandaag in Abu Dhabi twee bilaterale verdragen ondertekend over wederzijdse rechtshulp in strafzaken en uitlevering. Met deze verdragen wordt de samenwerking die is opgebouwd door Nederland en de VAE, bekrachtigd en verder versterkt. De opsporingsdiensten van beide landen kunnen door de afspraken nog sneller reageren op elkaars verzoeken en informatie uitwisselen om criminele praktijken op te rollen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid

,,De aanpak van internationale ondermijnende criminaliteit strekt zich steeds verder uit over landsgrenzen heen. In de aanpak van internationaal opererende criminelen die meer en meer over grenzen lijken te gaan met moord en doodslag, wapen- en drugshandel en in hun witwaspraktijken, zijn de VAE voor Nederland een belangrijke partner. Dat hebben we de afgelopen jaren ook kunnen zien in de samenwerking tussen onze landen op dit vlak. Met de VAE slaan wij de handen ineen in de strijd tegen criminaliteit. Ik ben de autoriteiten van de VAE zeer erkentelijk voor de goede samenwerking de afgelopen jaren. Met deze twee verdragen bezegelen we de goede relatie die we met de VAE hebben opgebouwd en zullen we de gezamenlijke strijd tegen internationale ondermijnende criminaliteit verder opvoeren’’,

aldus minister Grapperhaus.

Openbaar Ministerie

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, was als delegatieleider van het Openbaar Ministerie eveneens bij de ondertekening aanwezig. Hij treedt de volgende dag in overleg met de lokale autoriteiten. Van der Burg:

,,Met het ondertekenen van deze verdragen geven we een extra impuls aan onze goede samenwerking. Morgen spreek ik met mijn VAE-collega’s over het intensiveren van de rechtshulprelatie, het gezamenlijk aanpakken van criminele geldstromen en het ontmantelen van criminele machtsstructuren.”

Politie

Hanneke Ekelmans, lid van de korpsleiding politie en ook aanwezig bij de ondertekening, vult aan:

,,Het is een belangrijke stap dat we met deze verdragen de goede samenwerking met de VAE verder inhoud kunnen geven. Logistieke en financiële stromen gaan over internationale grenzen en spelers houden zich op allerlei plekken in de wereld verborgen. Internationaal georganiseerde misdaad kunnen we alleen samen met onze internationale partners aanpakken. De aanpak van internationale criminaliteit dient ook in Nederland versterkt te worden. Denk daarbij aan het indammen van illegale internationale financiële geldstromen. Ook zijn investeringen nodig in het vergroten van de weerbaarheid van jongeren in bepaalde wijken, bijvoorbeeld door scholing, werkgelegenheid, huisvesting en zorg. Voor al deze maatregelen vragen wij de komende jaren investeringen van het nieuwe kabinet.”

De bilaterale verdragen met de VAE bevatten onder meer afspraken over horen van verdachten, getuigen, slachtoffers of deskundigen, het onderzoeken van bankrekeningen en het in beslag nemen van goederen en winsten die afkomstig zijn uit illegale praktijken. Ook kunnen verdachte en veroordeelde personen makkelijker worden uitgeleverd voor een strafproces of voor het ondergaan van een reeds opgelegde straf. De twee verdragen - een over wederzijdse rechtshulp en een over uitlevering –  worden binnenkort ter goedkeuring aan de Tweede Kamer voorgelegd.