Benoeming bij Raad van State

De heer mr. A.G.A. Nijmeijer wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hem voor benoeming voor te dragen.

Tonny Nijmeijer (47 jaar) is hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij wordt met ingang van 1 oktober 2021 staatsraad advocaat-generaal. Een staatsraad advocaat-generaal kan in bestuursrechtelijke zaken een conclusie nemen. Dit gebeurt op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Een conclusie biedt meer gelegenheid dan de rechterlijke uitspraak zelf om een rechtsvraag te plaatsen in een breder verband. Een conclusie bevordert de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid.

De hoofdfunctie van de heer Nijmeijer blijft hoogleraar bestuursrecht. Staatsraden in buitengewone dienst hebben geen vaste taak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.