Sluiting drugspanden op de BES-eilanden

De gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) constateren een toename in drugshandel vanuit woningen en lokalen. Nu ontbreekt vaak de wettelijke grondslag om deze panden te sluiten. Daarom heeft de ministerraad, op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, ingestemd met het in consultatie brengen van een wetsvoorstel zodat de gezaghebbers drugspanden kunnen sluiten.

De gezaghebbers van de BES mogen op dit moment woningen en lokalen sluiten als de openbare orde daaromheen wordt verstoord. Dat gebeurt op grond van artikel 177 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit biedt echter onvoldoende mogelijkheden om drugspanden te sluiten indien de openbare orde niet wordt verstoord. Daarom regelt het wetsvoorstel dat gezaghebbers woningen, lokalen en erven mogen sluiten als daarin of daarop drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt. Ook kan de sluitingsbevoegdheid worden ingezet als er strafbare voorbereidingshandelingen voor drugsdelicten plaatsvinden. Met deze wijziging worden de gezaghebbers beter in staat gesteld om de uit drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen en te beheersen en de nadelige effecten van de productie en distributie van, handel in en het gebruik van drugs tegen te gaan.

Het wetsvoorstel is een wijziging van de Opiumwet 1960 BES en komt overeen met artikel 13b Opiumwet op basis waarvan burgemeesters in Europees Nederland drugspanden kunnen sluiten. 

Belangstellenden kunnen vanaf woensdag 22 september, gedurende 8 weken, op het voorstel reageren op Internetconsultatie.nl.