Tijdelijke vervanging minister van Defensie

De Rijksvoorlichtingsdienst laat namens de minister-president weten: De minister van Defensie, Ank Bijleveld, heeft vandaag de Koning verzocht haar ontslag te verlenen.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister van Defensie is voorzien, zal de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, tijdelijk belast worden met de leiding van het ministerie van Defensie.

Ten behoeve van de resterende demissionaire periode zal een nieuwe minister van Defensie worden gezocht afkomstig uit de kring van het CDA.