Nieuwe ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie beëdigd

Op 24 september 2021 werd Ben Knapen (CDA) beëdigd tot nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, en Henk Kamp (VVD) tot minister van Defensie. De beëdiging, ten overstaan van Koning Willem-Alexander vond plaats op Paleis Huis ten Bosch.

Aanleiding voor de nieuwe benoemingen is het vertrek per 17 september 2021 van Sigrid Kaag als minister van Buitenlandse Zaken en het vertrek van Ank Bijleveld als minister van Defensie.

Minister Tom de Bruijn nam de afgelopen week de functie van minister van Buitenlandse Zaken tijdelijk waar en zet nu zijn functie als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voort.

Minister Knapen (Buitenlandse Zaken)

Van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 was Ben Knapen staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking en Ontwikkelingssamenwerking) in het kabinet Rutte-Verhagen.

Ben Knapen werd in 2013 Directeur-generaal bij de Europese Investeringsbank (EIB). Op 9 juni 2015 werd hij lid van de Eerste Kamer voor het CDA en sinds 11 juni 2019 was hij fractievoorzitter.

Minister Kamp (Defensie)

Henk Kamp kreeg als VVD-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 12 december 2002 voor het eerst de leiding over Defensie. Dat gebeurde in het kabinet Balkenende I nadat minister van Defensie Benk Korthals was afgetreden. Kamp kreeg Defensie erbij.

In Balkenende II was Defensie voor Kamp geen neventaak meer. Hij werd benoemd tot minister van Defensie. Dat werd hij wederom in het kabinet Balkenende III. Uiteindelijk leidde Kamp de Defensieorganisatie van 12 december 2002 tot 22 februari 2007. Nu keert hij terug totdat er een nieuw kabinet is.