Nieuwe campagne: elkaar veilig ontmoeten, met het coronatoegangsbewijs

Onder de koepel van ‘Alleen Samen’ start de Rijksoverheid op 25 september 2021 een campagne, ter ondersteuning van de overgang naar de volgende fase in de corona pandemie. De campagne is gemaakt voor radio, tv, online, outdoor en huis aan huis bladen. De hoofdboodschap is dat iedereen met het coronatoegangsbewijs elkaar veilig kan ontmoeten.

Onder de koepel van ‘Alleen Samen’ start de Rijksoverheid op 25 september 2021 een campagne, ter ondersteuning van de overgang naar de volgende fase in de corona pandemie. De campagne is gemaakt voor radio, tv, online, outdoor en huis aan huis bladen. De hoofdboodschap is dat iedereen met het coronatoegangsbewijs elkaar veilig kan ontmoeten. Vooral op die plaatsen waar we een verhoogd risico lopen op besmetting omdat het hier drukker wordt. Tegelijkertijd is het loslaten van de verplichte 1,5 meter maatregel best even wennen voor veel mensen. Naast de mediacampagne is op Rijksoverheid.nl een dossier, met daarin de antwoorden op vragen van burgers en ondernemers over de invoering van het coronatoegangsbewijs en het loslaten van de verplichte 1,5 meter.

Waarom de volgende stap en het coronatoegangsbewijs?

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Vanaf zaterdag 25 september laten we daarom de verplichte anderhalve-meter-maatregel los. Bijna alle locaties kunnen dan ook meer mensen binnen laten. Daarmee zetten we een flinke stap in de richting van een samenleving zonder beperkende coronamaatregelen. Op bepaalde locaties neemt daarmee de drukte vanzelfsprekend toe. Als je langere tijd naast iemand zit of staat stijgt daarmee ook het besmettingsrisico. 

Om dit besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden, en daarmee de veiligheid te verhogen, is er het coronatoegangsbewijs. Deze wordt gevraagd in de horeca en bij bezoek aan evenementen, sportwedstrijden en voorstellingen. Dit vraagt van iedereen een inspanning, tegelijkertijd geeft het een extra waarborg voor ieders veiligheid. Met het coronatoegangsbewijs kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. De basisregels blijven daarnaast nog steeds van belang: handen wassen, testen bij klachten en voldoende frisse lucht. Het advies tot afstand houden blijft ook nog steeds in stand.

Onderzoek onder de bevolking

De campagne komt, onder andere, tot stand aan de hand van onderzoeken onder de Nederlandse bevolking. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat het loslaten van de verplichte 1,5 meter deels positief wordt ervaren, maar ook tot scepsis leidt. Het gevoel dat men hierover heeft is uiteenlopend. Bij een deel leeft het idee dat de 1,5 meter toch al niet meer werd nageleefd, maar er zijn ook mensen die het prettig vinden dat deze regel er was. Sommigen vinden het spannend en onwenselijk, dat de verplichting op de 1,5 meter er nu af gaat. Ook de meningen over de invoering van het coronatoegangsbewijs zijn verdeeld. Lees meer over deze resultaten in het meest recente onderzoek.