Informeel overleg België, Luxemburg en Nederland over crisisbeheersing en rampenbestrijding

Zowel de COVID-19 pandemie als de recente overstromingen hebben in België, Luxemburg en Nederland grote impact gehad. Alledrie de landen stonden en staan voor een ongekende uitdaging. De al goede samenwerking tussen de landen is sinds de start van de pandemie versterkt en verder uitgebouwd. Tijdens een informeel overleg vandaag in België onderstreepten Minister Verlinden (Binnenlandse Zaken, België), minister Bofferding (Binnenlandse Zaken, Luxemburg) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, Nederland) het belang van samenwerking tussen de drie buurlanden op crisisbeheersing en rampenbestrijding. Voorafgaand aan het overleg brachten de ministers een werkbezoek aan een Belgische hulppost in het door overstromingen getroffen gebied in Wallonië.

Snelle en efficiënte samenwerking en een optimale grensoverschrijdende crisiscoördinatie vragen nauw contact tussen de crisiscentra. Daarom is afgesproken om verder te werken aan een gedeeld platform dat de drie landen gezamenlijk kunnen gebruiken. De drie ministers onderstreepten het belang van intensieve samenwerking en waar nodig het verlenen van bijstand aan elkaar. De gevraagde en geleverde bijstand afgelopen zomer laat zien dat een gezamenlijke aanpak en samenwerking in crisisbeheersing zijn vruchten afwerpt.

Verlinden: “Rampen stoppen niet aan de grens, dat hebben het noodweer van juli jl. en de coronapandemie aangetoond. Daarom is het van essentieel belang om in tijden van crisis ook internationaal onze verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn met onze buurlanden. Ik ben tevreden dat mijn collega-ministers Grapperhaus en Bofferding, net als ik, hun engagement bevestigen om ook bij toekomstige noodsituaties samen alles in het werk te zetten om slachtoffers zo goed mogelijk te helpen.”

“De bijeenkomst van vandaag was belangrijk omdat we lessen en ervaringen uitgewisseld hebben over de recente crises. Het onderstreept nog eens het belang van versterkte samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding om zo het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke toekomstige crises en de veerkracht van onze landen en regio’s te versterken”, benadrukt Bofferding.

“De recente overstromingen maar ook de coronacrisis tonen aan hoe belangrijk het is dat we intensief met elkaar samenwerken en dat blijven doen. Onze landen hebben al lange tijd zeer goede afspraken en samenwerking om elkaar hulp en bijstand te bieden bij een crisis of ramp. Het was goed om met collega’s Verlinden en Bofferding te spreken en dat nog eens te onderstrepen”, aldus Grapperhaus.