Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) weer op de Europese lijst van veilige landen

De Europese lidstaten hebben op 7 oktober jl. besloten om Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) weer op de Europese lijst van veilige landen te plaatsen in het kader van het EU inreisverbod. Er is onder andere gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat aantal moet lager zijn dan 75 per 100.000 inwoners over een periode van 14 dagen. Ook is gekeken naar de algehele reactie op COVID-19 in de betreffende landen. Hierin worden onder andere het aantal uitgevoerde coronatests, bron- en contactopsporing en beheersmaatregelen meegenomen. Gezondheidsorganisaties zoals het ECDC en de WHO leveren daarvoor de benodigde informatie.

Het aantal besmettingen in Bahrein en de VAE ligt onder de door de EU vastgestelde drempelwaarde. Ook is de trend ten aanzien van het aantal nieuwe besmettingen in deze landen gedaald. In dat verband heeft het kabinet besloten dat het inreisverbod naar Nederland voor reizigers met bestendig verblijf in Bahrein en de VAE per 15 oktober 2021 (00.01 uur) wordt opgeheven.