Benoemingen Adviesraad Internationale Vraagstukken

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Knapen van Buitenlandse Zaken mee ingestemd om  prof. dr. B.M. (Barbara) Oomen en mr. H.J.J. (Henne) Schuwer voor te dragen voor benoeming tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

De heer Schuwer volgt mr. drs. J.C. (Hans) van Baalen op, die op 29 april jl. is overleden. De benoeming gaat in op 1 december 2021. 

Mevrouw Oomen volgt prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin op, wiens zittingstermijn eindigt op 31 december 2021. De benoeming van mevrouw Oomen gaat in op 1 januari 2022. Beide benoemingen gelden voor een periode van vier jaar.

Mevrouw Oomen is hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten aan de Universiteit van Utrecht en voormalig decaan van het University College Roosevelt in Middelburg.

De heer Schuwer was tot 2019 werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken met de Europese Unie en de trans-Atlantische betrekkingen als belangrijkste aandachtsgebieden, hij is onder meer  ambassadeur in Brussel en Washington geweest.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlands beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.