Benoeming Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Knapen van Buitenlandse Zaken mee ingestemd om dr. mr. Daniëlla Dam-de Jong te benoemen tot lid van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV).

Mevrouw Dam-de Jong wordt benoemd als tiende lid van de CAVV. De benoeming gaat in op 1 januari 2022 en geldt voor een periode van vier jaar.

Mevrouw Dam-de Jong is universitair hoofddocent en lid van het dagelijks bestuur van het Grotius Centre for International Legal Studies aan de Universiteit Leiden.

De CAVV is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Eerste en Tweede Kamer gevraagd en ongevraagd adviseert over vraagstukken van internationaal recht. De CAVV behandelt juridische vraagstukken waarin de uitleg van het internationaal recht en de gewenste ontwikkeling van dit recht centraal staan.