Benoeming vice-president Hoge Raad

De heer mr. M.J. (Maarten) Kroeze wordt vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft ingestemd met deze benoeming op voordracht van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming gaat in op 1 januari 2022.

Maarten Kroeze is sinds 1 september 2016 raadsheer in de Hoge Raad. Voor zijn overstap naar de Hoge Raad was hij vanaf 2004 verbonden aan de Erasmus School of Law in Rotterdam als hoogleraar ondernemingsrecht en decaan. Daarvoor was hij advocaat in Den Haag en universitair docent handels- en ondernemingsrecht in Utrecht.