Druk op asielopvang blijft aanhouden

Om te voorkomen dat er een nieuw opvangtekort ontstaat, heeft het COA naar verwachting tot het einde van het jaar 3500 extra opvangplekken nodig, waarvan 600 voor 1 december. Dat schrijven minister Ollongren en staatssecretaris Broekers-Knol in een Kamerbrief.

Urgentie blijft onverminderd groot

Sinds eind augustus zijn er ruim 6.500 extra opvangplekken bijgekomen voor asielzoekers. Sinds 1 juli dit jaar zijn er ruim 7.500 vergunninghouders gehuisvest. Maar de druk op de opvanglocaties van het COA houdt aan en de extra gevonden opvangplekken zijn daarnaast vaak tijdelijk. Om te voorkomen dat er richting eind november en eind december weer een opvangtekort ontstaat, blijft de zoektocht naar extra opvangplekken doorgaan. Voor het einde van het jaar zijn 3500 plekken nodig, waarvan 600 voor 1 december. Daarnaast zijn er tienmaal 50 opvangplekken nodig voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Ook wordt gezocht naar tweemaal 50 opvangplekken voor sobere opvang voor asielzoekers die komen uit een veilig land.

Hogere uitstroom van vergunninghouders naar woonruimte gewenst

Het Rijk bekijkt samen met gemeenten en provincies hoe de uitstroom van vergunningshouders naar woonruimte verhoogd kan worden. Op dit moment verblijven circa 11.000 vergunninghouders bij het COA, waarvan meer dan de helft langer dan de afgesproken veertien weken wacht op huisvesting. Vergunninghouders worden, net zoals andere aandachtsgroepen en reguliere woningzoekenden, gehuisvest in vrijkomende sociale huurwoningen. Daarnaast wordt ingezet op extra huisvestingsopties, zoals tijdelijke bewoning van zogenaamde tussenvoorzieningen. Een statushouder wordt bijvoorbeeld gehuisvest in een getransformeerd kantoorpand en kan hierdoor relatief snel woonruimte krijgen. Vanuit hier kan hij of zij op termijn doorstromen naar een reguliere woning. Vanuit de provinciale regietafels zijn meerdere locaties aangedragen, ook het Rijksvastgoedbedrijf heeft gebouwen en gronden geïnventariseerd die hier geschikt voor zijn of kunnen worden gemaakt. Ten slotte wordt ingezet op het tijdelijk bieden van onderdak aan vergunninghouders via de hotel- en accommodatieregeling.

Verlichting door creatieve oplossingen

Naast de extra opvangplekken zijn er ook andere mogelijkheden die kunnen zorgen voor verlichting van de druk op de asielopvang. Zo zijn er verschillende manieren voor asielzoekers om buiten COA-opvanglocaties te verblijven. Asielzoekers kunnen bijvoorbeeld tijdelijk bij familie of een zorginstelling verblijven door gebruik te maken van de regeling Administratieve Plaatsing. Ook kunnen vergunninghouders gebruikmaken van de logeerregeling totdat zij kunnen uitstromen naar gemeenten.