Benoeming advocaat-generaal Hoge Raad

De heer mr. P.(Paul) M. Frielink wordt advocaat-generaal in de sectie strafrecht van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft ingestemd met zijn benoeming op voordracht van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming gaat in op 1 februari 2022.

Paul Frielink is sinds 1 november 2020 in het kader van een detachering werkzaam als plaatsvervangend advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Naast het concluderen in strafzaken, is hij momenteel belast met werkzaamheden in het kader van het toezicht van de procureur-generaal op het Openbaar Ministerie (art. 122 Wet op de rechterlijke organisatie). Hiervoor was hij onder meer werkzaam bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en bij het Openbaar Ministerie. Ook was hij bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie in Maastricht en parttime hoogleraar straf(proces)recht in Nijmegen.