Kritieke weken voor asielopvang en huisvesting vergunninghouders

Nog voor het einde van dit jaar zijn er fors extra opvangplekken bij het COA nodig. De 1200 reguliere opvangplekken die voor het nieuwe jaar nodig zijn, worden verdeeld over verschillende provincies. Daarnaast moet voor het eind van het dit jaar de achterstand van de taakstelling met 1500 worden teruggebracht. Dat hebben minister Ollongren en staatssecretaris Broekers-Knol donderdag met de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) afgesproken.

Huidige situatie blijft zorgwekkend

Door de verhoogde instroom van asielzoekers en achterblijvende uitstroom van vergunninghouders naar woningen blijft de bezetting op de COA-locaties toenemen. Er is de afgelopen periode al hard gewerkt door provincies en gemeenten om extra (nood)opvangplekken te realiseren. Veel van deze plekken zijn echter tijdelijk. Hierdoor zijn er snel nieuwe opvangplekken nodig, niet alleen voor de reguliere opvang maar ook voor bijzondere doelgroepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) en sobere opvanglocaties.

Verdeling van de opgave

De 1200 opvangplekken die nodig zijn voor het nieuwe jaar, waarvan 600 voor 1 december, worden verdeeld over verschillende provincies. Daarbij wordt rekening gehouden met prestaties die al geleverd worden. Ook zijn er met spoed speciale opvangplekken nodig voor bijzondere doelgroepen. Zo wordt voor amv’s nog dringend gezocht naar 10 opvanglocaties met ieder 50 plekken. Daarnaast worden nog 2 locaties gezocht met elk 50 plekken voor sobere opvang van asielzoekers uit veilige landen van herkomst. Voogdij-instelling Nidos heeft nog voor de eerste helft van 2022 853 kleinschalige opvangplekken nodig.

Versnelling huisvesting vergunninghouders

De meest effectieve manier om de druk op de COA-opvang te verlichten is om vergunninghouders te huisvesten. Als vergunninghouders in de opvang verblijven, kunnen zij niet beginnen aan hun integratie. Ook blijven zo bedden bezet voor de mensen die nu asiel aanvragen. Daarom is aan de LRT afgesproken dat vóór het eind van dit jaar de achterstand van de taakstelling met 1500 wordt teruggebracht, bovenop het volbrengen van taakstelling van dit half jaar. Daarnaast is afgesproken de volledige achterstand in te lopen voor medio 2022.

Vooruitblik 2022

De verwachting is nu dat het COA in het jaar 2022 ongeveer 42.000 opvangplekken nodig heeft. Als het niet lukt om de achterstand van de taakstelling terug te brengen, dan kan dit aantal veel hoger komen te liggen.