Benoeming president Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De heer mr. M.J. de Kort wordt president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De heer De Kort volgt per 1 januari 2022 mevrouw mr. E.A. Saleh op.

Vanaf 2011 is hij als rechter verbonden aan het Hof, waar hij vanaf 2017 tot heden vicepresident is.