Staatscommissie om de rechtsstaat te versterken

Minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben een voorstel voor een staatscommissie Rechtsstaat naar de Tweede Kamer gestuurd. Het doel van deze commissie is om het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en met voorstellen te komen om deze te versterken. Met dit voorstel voert het kabinet een motie (Omtzigt/van Dam) uit die naar aanleiding van de Parlementaire ondervraging Kinderopvangtoeslag door de Tweede Kamer is aangenomen.

Het werk van de staatscommissie moet praktisch bijdragen aan het voorkomen dat burgers in de toekomst verstrikt raken tussen de raderen van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

Voorbereiding commissie

In de aanloop naar het opstellen van de conceptopdracht heeft het kabinet diverse voorbereidende gesprekken gevoerd, waaronder met vertegenwoordigers van de rechterlijke instanties. Het werk en de aanbevelingen van de staatscommissie zal immers naast de wetgevende en de uitvoerende macht ook de rechterlijke macht raken.

Instelling commissie

Aan de hand van de conceptopdracht kan de Tweede Kamer over de instelling van de staatscommissie een nader debat voeren. Naar verwachting zal het nieuwe kabinet de staatscommissie Rechtsstaat instellen.