Normenbrief 1 januari 2022 - informatie voor gemeenten

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 1.725,00 per maand. Ook de fiscale tarieven voor volgend jaar wijzigen. Als gevolg hiervan wijzigt het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ. Diverse andere bedragen worden per 1 januari 2022 geïndexeerd met de ontwikkeling van de consumentenprijsindex.

De gewijzigde bedragen zijn te vinden in bijgevoegde normenbrief.