Benoeming voorzitter Adviesraad Internationale Vraagstukken

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Knapen van Buitenlandse Zaken mee ingestemd om prof. A.G. (Bert) Koenders voor te dragen voor benoeming tot voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). De heer Koenders volgt prof. mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer op, die sinds 1 januari 2014 voorzitter is van de AIV. De benoeming van de heer Koenders gaat in op 1 januari 2022 en geldt voor een periode van vier jaar.

Bert Koenders is hoogleraar vrede, recht en veiligheid bij het ‘Institute of Security and Global Affairs’ van de Universiteit Leiden en tevens Speciaal Gezant Fragiliteit voor de Wereldbank. Tussen 2014-2017 bekleedde hij de functie van minister van Buitenlandse Zaken. Koenders was ondersecretaris-generaal van de VN en hoofd van de VN-vredesoperaties in Ivoorkust en Mali. In de periode 2007-2010 vervulde hij de functie van minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Hij was lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1997-2007.

De AIV is het adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid. De AIV adviseert gevraagd en ongevraagd over internationale vraagstukken. Het betreft in het bijzonder Europese samenwerking, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en veiligheidsbeleid.