Benoemingen bij Raad van State

De heer mr. C.H. Bangma, mevrouw mr. J.M. Willems en mevrouw mr. H. Benek worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.

Kees Bangma (50 jaar) is senior raadsheer en voorzitter van de teams Ambtenarenzaken en Internationale kamer bij de Centrale Raad van Beroep, Jannigje Willems (49 jaar) is senior rechter en kwaliteitscoördinator van het team handel van de rechtbank Den Haag en Hilal Benek (49 jaar) is raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, werkstroom Ambtenaren, Voorzieningen en Internationale kamer.

De benoeming van de heer Bangma en mevrouw Willems gaat in op 1 februari 2022 en van mevrouw Benek op 1 mei 2022.