Buitenschoolse opvang week voor kerstvakantie dicht

Buitenschoolse opvangen gaan tussen 20 (uiterlijk 21) en 24 december dicht om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen. Wel blijft de noodopvang geopend voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

Dat heeft het kabinet op advies van het OMT besloten om de verspreiding van de omikron-variant tegen te gaan. Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de Kerstdagen begint, zouden kinderen dan onbewust hun oudere familieleden kunnen besmetten. Met een (te) hoge druk op de zorg tot gevolg.

Het kabinet beseft zich goed dat deze maatregel veel vraagt van leraren, pedagogisch professionals en van ouders. Maar de veiligheid van mensen staat voorop, daarom vraagt het kabinet ouders om hun kinderen de komende dagen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden.

BSO’s na kerstdagen weer open

BSO’s gaan na de kerstdagen weer open. Ook dan blijft de oproep om kinderen niet te brengen als het niet nodig is. Het kabinet vraagt werkgevers om rekening te houden met de extra lasten voor ouders die werk en zorgen voor hun kinderen nu moeten combineren.

Beroep op ouders en BSO

Het kabinet vraagt ouders om met de kinderopvangorganisatie samen een oplossing te vinden voor de kinderopvanguren van deze 4 dagen, daar is nu geen aparte vergoeding voor. Als de BSO gedurende een langere periode sluit, zal het kabinet onderzoeken of ouders een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kunnen ontvangen, zoals dat ook in eerdere sluitingsperiodes is gebeurd.