Benoeming programma-directeur-generaal Ketenregie bij Financiën

Drs. C.H.L.M. (Coen) van de Louw wordt programma-directeur-generaal Ketenregie bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2022.

Coen van de Louw is sinds 1 oktober 2021 kwartiermaker bij het programma-directoraat-generaal Herstel Toeslagen. Hij coördineert de gehele interdepartementale uitvoeringsketen over de hersteloperatie toeslagen. Een belangrijke opgave waarbij een goede samenwerking nodig is tussen alle uitvoerende partijen die inmiddels betrokken zijn om ervoor te zorgen dat de getroffen burgers geholpen worden om de regie over hun leven terug te krijgen. Daarnaast zal hij de inrichting van de overlegstructuur die daarbij hoort, denk aan de ministeriële overleggen en andere bestuurlijke en ambtelijke overleggen, coördineren en ook ambtelijk voorzitten en waar nodig herstructureren.

Coen van de Louw was sinds april 2015 lid van de Raad van Bestuur bij de Sociale Verzekeringsbank. Daarvoor werkte hij als directeur bij het inspectoraat-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder bekleedde hij diverse functies bij onder meer de Belastingdienst en de gemeente Amsterdam. Coen van de Louw studeerde Fiscale economie in Tilburg.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.