Volgende stap in Grieks-Nederlandse samenwerking: actieplan voogdij ondertekend

Staatssecretaris Broekers-Knol ondertekende vandaag samen met de Griekse minister voor Migratie Notis Mitarakis en de plaatsvervangend minister voor migratie Sofia Voultepsi het actieplan voogdij. Het plan is een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen Nederland en Griekenland om de bescherming van alleenstaande minderjarige vreemdelingen te verbeteren, zodat we blijven bijdragen aan hulpverlening in Griekenland.

Expertise uit Nederland

In het actieplan staan de afspraken over de ondersteuning die Nederland aan Griekenland door middel van een voogdijprogramma biedt bij het opzetten en versterken van het Griekse voogdijsysteem. Zo wordt bijvoorbeeld een trainingsprogramma ontwikkeld voor voogden. Hiervoor wordt de expertise van de Nederlandse stichting Nidos ingezet. In Nederland is Nidos verantwoordelijk voor de voogdij van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Een voogd zorgt voor het welzijn en de bescherming van de minderjarige tijdens en na de asielprocedure; voor de minderjarige onmisbaar. Met de ondertekening kan het actieplan snel van start gaan.

Opvangvoorzieningen

Het voogdijprogramma is onderdeel van een breder samenwerkingsverband tussen Nederland en Griekenland dat in juli 2020 is vastgelegd. Een ander deel zijn de opvangvoorzieningen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen op het Griekse vasteland. Nederland heeft 3 opvanghuizen gefinancierd met in totaal plek voor 48 minderjarigen. Hier krijgen zij psycho-sociale zorg, onderwijs, gezondheidszorg, juridische bijstand en andere vormen van hulp die nodig zijn voor hun welzijn en ontwikkeling. Inmiddels zijn er al ongeveer 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen die opgevangen zijn geweest in de opvanghuizen.