VWS: boost aan gebruik FFP2-maskers voor de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt een deel van de voorraad FFP2-maskers van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) tegen een gereduceerd bedrag beschikbaar aan de zorg. Zorgverleners moeten in voldoende mate kunnen beschikken over FFP2-maskers, wanneer zij volgens hun professionele inschatting en/of behoefte aan veilig werken gebruik willen maken van deze maskers.

Met de opkomst van de omikronvariant en de daarmee gepaard gaande onzekerheid heeft minister De Jonge werkgevers in de zorg gevraagd het gesprek hierover aan te gaan, ruimte te bieden voor meer gebruik van FFP2-maskers en voldoende FFP2-maskers beschikbaar te stellen.

FFP2-maskers zijn in ruime mate beschikbaar. Om het gebruik een extra boost te geven en de drempel om deze maskers te gebruiken en beschikbaar te stellen te verlagen, wordt begin januari de mogelijkheid geboden om via het LCH FFP2-maskers tegen een sterk gereduceerd tarief te bestellen. Zorgaanbieders kunnen bestellingen via de gebruikelijke procedure plaatsen van 4 t/m 18 januari 2022 of zolang de voorraad strekt.

Minister Hugo de Jonge: “Alle zorgmedewerkers moeten zich veilig weten als zij hun werk doen. De beschikbaarheid van FFP2-maskers kan daaraan bijdragen. Daarom maken we het mogelijk om deze maskers tijdelijk tegen een lagere prijs in te kopen.”