Ontslagverlening en benoeming kabinet

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, 10 januari 2022, op hun verzoek en op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:

 • dr. H.P.M. Knapen, Minister van Buitenlandse Zaken;
 • mr. dr. F.B.J. Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid;
 • mr. drs. I. K. Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • H.G.J. Kamp, Minister van Defensie;
 • drs. B. Visser, Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
 • drs. S.A. Blok, Minister van Economische Zaken en Klimaat;
 • drs. W. Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • drs. Th. J.A.M. de Bruijn, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
 • drs. S. Dekker, Minister voor Rechtsbescherming;
 • drs. A. Slob, Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media;
 • B. van ’t Wout, Minister;

alsmede:

 • mr. A. Broekers-Knol, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;
 • drs. R.W. Knops, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • dr. J.A. Vijlbrief, Staatssecretaris van Financiën;
 • drs. A.C. van Huffelen, Staatssecretaris van Financiën;
 • drs. S.P.R.A. van Weyenberg, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;
 • D. Yeşilgöz-Zegerius, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat;
 • drs. A.D. Wiersma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • drs. P. Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Koning heeft geen ontslag verleend aan:

 • drs. M. Rutte, Minister-President en Minister van Algemene Zaken;
 • mr. W.B. Hoekstra. Hij is op de meest eervolle wijze ontheven van de leiding van het ministerie van Financiën, benoemd tot vice-minister-president en hij is belast met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • drs. C.J. Schouten. Zij is op de meest eervolle wijze ontheven van de leiding van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en benoemd tot minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Zij blijft vice-minister-president;
 • H.M. de Jonge. Hij is op de meest eervolle wijze ontheven van de hoedanigheid van vice-minister-president en van de leiding van het ministerie van Volksgezondheid en Sport en hij is belast met de aangelegenheden betreffende Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
 • drs. K.H. Ollongren. Zij is op de meest eervolle wijze ontheven van de hoedanigheid van vice-minister-president en van de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en zij is belast met de leiding van het ministerie van Defensie.

De Koning heeft voorts benoemd:

 • S.A.M. Kaag tot vice-minister-president en minister van Financiën;
 • D. Yeşilgöz-Zegerius tot minister van Justitie en Veiligheid;
 • mr. drs. H. G. J. Bruins Slot tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • dr. R.H. Dijkgraaf tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • M.G.J. Harbers tot minister van Infrastructuur en Waterstaat;
 • mr. drs. M. Adriaansens tot minister van Economische Zaken en Klimaat;
 • H. Staghouwer tot minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
 • ir. C.E.G. van Gennip tot minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • dr. E.J. Kuipers tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 • mr. drs. E.N.A.J. Schreinemacher tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
 • F.M. Weerwind tot minister voor Rechtsbescherming;
 • drs. A.D. Wiersma tot minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs;
 • R.A.A. Jetten MSc tot minister voor Klimaat en Energie;
 • Ch. van der Wal-Zeggelink tot minister voor Natuur en Stikstof;
 • C. Helder tot minister voor Langdurige Zorg en Sport;

alsmede:

 • E. van der Burg tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;
 • drs. A.C. van Huffelen tot staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • dr. G. Uslu tot staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • mr. M.L.A. van Rij tot staatssecretaris van Financiën;
 • A. de Vries tot staatssecretaris van Financiën;
 • mr. drs. C.A. van der Maat tot staatssecretaris van Defensie;
 • drs. V.L.W.A. Heijnen tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;
 • dr. J.A. Vijlbrief tot staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat;
 • M. van Ooijen MSc tot staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.