Nieuw samengestelde Commissie Parameters om actueel advies gevraagd

De Commissie Parameters wordt gevraagd een nieuw oordeel uit te brengen over de wettelijke parameters per 1 januari 2023. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen ingestemd met de benoeming van de leden van de Commissie Parameters.

In het nieuwe pensioenstelsel en de transitie hiernaartoe krijgen wettelijke parameters een uitgebreidere rol. Pensioenuitvoerders moeten in het huidige pensioenstelsel al parameters hanteren bij een aantal berekeningen, zoals voor de pensioenuitkeringen die worden gecommuniceerd in een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). De uitgebreidere rol betekent onder andere dat er ook economische scenario’s nodig zijn voor de beoordeling van. Omdat het laatst uitgebrachte advies over deze parameters in 2019 was en het huidige pensioenakkoord toen nog niet was gesloten, is om een nieuw, actueel advies gevraagd.

De samenstelling van de Commissie Parameters die zich hierover zal buigen, is als volgt:

  • Prof. mr. dr. F. de Vries (voorzitter);
  • Dr. R.F.T. Aalbers;
  • Prof. dr. C. van Ewijk;
  • Prof. dr. M.G. Knoef;
  • Prof. dr. S.G. van der Lecq;
  • Prof. dr. A.A.J. Pelsser;
  • Prof. dr. M.H. Vellekoop;
  • Prof. dr. B.J.M. Werker.

De Commissie is gevraagd om dat nieuwe advies uit te brengen over de wettelijke parameters per 1 januari 2023. Naar verwachting volgt het advies rond de zomer van dit jaar.