Begroting Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hoeft in 2022 niet sluitend

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hoeven ook in 2022 niet aan de begrotingsnormen te voldoen. Dat heeft de Rijksministerraad besloten. Dat betekent dat zij dit jaar binnen bepaalde kaders meer geld kunnen uitgeven dan er binnenkomt.

De regels voor de begroting van de landen zijn wettelijk vastgelegd. Afgesproken is dat de Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zorgen voor een sluitende begroting. Als gevolg van de wereldwijde coronapandemie lukte dat eerder in 2020 en 2021 niet.

De landen vroegen en kregen toen akkoord om af te wijken van de afspraken. De aanhoudende pandemie en alle daaruit voortkomende gevolgen zorgen dat de landen voor dit jaar weer toestemming vragen om af te wijken van de vastgelegde eisen. Dat akkoord hebben ze opnieuw gekregen.

“Ik ben blij dat we hier met de landen samen deze afspraken over hebben kunnen maken”, aldus staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties.

Nederland bood de landen tot nu toe hulp met noodsteunleningen van ongeveer één miljard euro. Ook is er voortdurende ondersteuning bij de bestrijding van COVID-19. Daarnaast hielp Nederland met bijvoorbeeld voedselpakketten.

Aruba

Aruba verzocht de Rijksministerraad ook toestemming om de salariskorting van 12,5%, een van de eerder afgesproken voorwaarden voor de noodsteun, deels te kunnen afbouwen. Daar heeft de Rijksministerraad niet mee ingestemd, onder meer omdat Aruba nog een beroep doet op de noodsteunleningen en geen sluitende begroting kent. Wel is afgesproken dat Aruba voorstellen doet voor een andere invulling van de salariskorting. Verder wordt met de landen bekeken onder welke voorwaarden op termijn de salariskorting kan worden afgebouwd.