Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Mevrouw mr. M.W. (Maroeska) Scholte wordt vice-president Curaçao en Bonaire van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De heer E.  (Eric) Mewe wordt militair lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordrachten voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

Maroeska Scholte is momenteel als rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie werkzaam. Haar nieuwe functie gaat zo spoedig mogelijk in.

Eric Mewe start per 1 maart 2022 als militair lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in de Militaire Kamer hoger beroep. Hij is momenteel plaatsvervangend Commandant Zeemacht in het Caribisch gebied.